fbpx
banner

Biznesplan inwestycji

Biznesplan jest formalnym dokumentem, wymaganym przez instytucje finansowe do analizy planowanego przedsięwzięcia. Biznesplan zawiera wszystkie informację o inwestycji zaczynając od firmy, zespołu, przedmiotu inwestycji, poprzez harmonogram rzeczowo-czasowy, harmonogram finansowy, aż do profesjonalnych analiz rynku, konkurencji, standingu finansowego podmiotu oraz prognozy finansowej. Analitycy bankowi szczególną uwagę przywiązują do założeń projektowych, prognoz przepływów pieniężnych oraz wartości wskaźnika LTV na okres całej inwestycji. Dlatego Biznesplan jest kluczowym elementem podczas oceny projektu przez bank. Biznesplan:

 • Umożliwia złożenie kompletnego wniosku kredytowego
 • Pomaga zwiększyć atrakcyjność projektu w oczach dostawców kapitału
 • Pomaga przedstawić silne strony inwestycji
 • Pomaga przekonać inwestora do zainwestowania w projekt
 • Pomaga przy negocjacjach warunków współpracy z inwestorem
 • Pomaga oszacować ryzyko inwestycji

Zakres

Szczegółowe opisy inwestycji
Dane techniczne inwestycji
Lokalizacja
Analiza sprzedaży
Analiza konkurencji
Analiza SWOT
Analiza makroekonomiczna
Analiza rynku
Analiza finansowa

Model Finansowy

Model finansowy jest analitycznym narzędziem, które zawiera szczegółowe prognozy przepływów pieniężnych, strukturę zadłużenia, realizację sprzedaży, poniesienie wydatków inwestycyjnych oraz analizę scenariuszy. Analityk bankowy/inwestycyjny szczegółowo prześwietla założenia modelowe. Jego zadaniem jest poddanie wątpliwości każdego inputu, wykrycie niezgodności z rzeczywistością bądź wartościami średnimi dla branży oraz zbadanie atrakcyjności i ryzyka inwestycji. Dlatego precyzyjnie przygotowany model finansowy wraz z prognozami jest trudnym zadaniem i wymaga specjalistycznych umiejętności. Model finansowy umożliwia:

 • Zaplanować sprzedaż
 • Zaplanować kontrole bankowe
 • Przeprowadzić symulacje wyników (analiza scenariuszy)
 • Wykryć punkt break-even
 • Zaplanować przepływy pieniężne, strukturę finansową projektu
 • Zarządzać płynnością inwestycji

Zakres

Założenia inwestycyjne
Podsumowanie menadżerskie
Zestawienie VAT
Rachunek zysków i strat - prognoza
Bilans - prognoza
Cash Flow - prognoza
Przychody i koszty
Struktura kapitałów
Analiza wskaźnikowa
Prezentacja inwestycyjna

Teaser Inwestycyjny

Teaser inwestycyjny jest podstawowym dokumentem inwestycyjnym, który służy do pozyskiwania inwestorów indywidualnych oraz instytucji finansowych. Pozwala on już podczas pierwszego kontaktu z bankiem, funduszem bądź inwestorem prywatnym wyróżnić się wśród konkurencji oraz zachęcić do współpracy. Teaser z reguły zawiera informacje o zespole inwestycyjnym, przedmiotowej inwestycji, najważniejsze dane finansowe oraz ofertę inwestycyjną dla inwestora indywidualnego. Teaser inwestycyjny umożliwia:

 • Pozyskać zainteresowanie inwestorów
 • Nawiązać pierwszy kontakt z podmiotami finansowymi
 • Atrakcyjne przedstawić inwestycję
 • Stworzyć wizerunek profesjonalnego partnera biznesowego
 • Szybko zweryfikować zainteresowania inwestorów, instytucji finansowych
 • Wyróżnić się na tle konkurencji

Zakres

Zespół inwestycyjny
Przedmiot inwestycji
Lokalizacja
Analiza rynku
Analiza konkurencji
Plan marketingowo-sprzedażowy
Harmonogramy
Kluczowe informacje finansowe
Oferta inwestycyjna

Zlecając wykonanie biznesplanu:


Minimalizujesz ryzyko

Minimalizujesz ryzyko pozostania bez finansowania inwestycji negocjując warunki finansowe z kilkoma podmiotami finansowymi.

Oszczędzasz czas

Oszczędzasz ponad 200 godzin swojej pracy na pozyskiwanie finansowania oraz opracowaniu dokumentacji finansowej finansowej.

Decyzjesz na podstawie danych

Nie podejmujesz decyzji na podstawie “wydaje mi się”, ale realnie oceniasz rentowność i ryzyko na podstawie kalkulacji.

Pozostałe usługi

fancybox

Kredyt deweloperski

Analitycznie wspieramy inwestorów przy ubieganiu się o kredyty deweloperskie, inwestycyjne. Przygotowujemy strategie finansowe, reprezentujemy inwestorów przed bankami

Więcej
fancybox

Analityk Finansowy

Profesjonalnie zajmujemy się finansami projektów deweloperskich. Pomagamy maksymalizować zyski z inwestycji. Ułatwiamy właścicielom firm deweloperskich podejmować lepsze decyzje

Więcej
fancybox

Analiza Finansowa Projektu Deweloperskiego

Pomagamy deweloperom zaoszczędzić setki tysięcy złotych. Maksymalizujemy stopę zwrotu z inwestycji. Ostrzegamy inwestorów przed realizacją nierentownych przedsięwzięć

Więcej
fancybox

Finansowo-prawne wsparcie dla Dewelopera

Zabezpieczamy interesy dewelopera na każdym etapie procesu inwestycyjnego. Wdrażamy sprawdzone w praktyce rozwiązania finansowo-prawne. Rekomendujemy realizacje projektów tylko z ponadprzeciętną rentownością

Więcej